εὐπορωτάτων

εὐπορωτάτων
εὔπορος
easy to pass
fem gen superl pl
εὔπορος
easy to pass
masc/neut gen superl pl

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”